Red70centimeter

Wijziging radiolocatie radiozendamateurs (16-07-2009)

Agentschap Telecom is voornemens om het onbemand frequentiegebruik lager in de, voor radiozendamateurs beschikbare, 430 – 440 MHz band onder te brengen. Sinds oktober 2008 heeft het agentschap in dit banddeel geen vergunningen meer uitgegeven voor onbemand frequentiegebruik. Voor radiozendamateurs betekent dit dat de digitale spraakrepeaters en packet stations elders in de band worden ondergebracht.

De bestemmingen van frequentiebanden worden wereldwijd vastgelegd in het Radio Reglement van de International Telecommunications Union. Voor de frequentieband 438 – 440 MHz kent het Radio Reglement twee diensten met primaire status, namelijk de Amateur- en Radiolocatiedienst. Beide diensten hebben in onze Regio internationaal gelijkwaardige rechten. Gebruikers van deze diensten dienen het gebruik in andere landen te respecteren.

Het Nationaal Frequentie Plan
In Nederland is op basis van de Telecommunicatiewet het Nationaal FrequentiePlan (NFP) vastgesteld. In het NFP worden voor Nederland de bestemmingen van de frequentiebanden vastgelegd. Dit gebeurt overeenkomstig internationale en nationale afspraken. Elke wijziging van het NFP wordt met de markt geconsulteerd en daarna vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken. Het frequentieplan bevat een nadere uitwerking van de gebruiksbestemmingen en gebruikscategorieën van het voor radiocommunicatie beschikbare deel van het frequentiespectrum. Het is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan voor frequenties. Op basis van het NFP geeft Agentschap Telecom frequentiegebruiksrechten uit door middel van een vergunning of door andere methoden van toewijzing.

Amateurdienst: secundaire status
In Nederland is reeds in 1999 in het NFP bepaald dat de Amateurdienst in de band 438 – 440 MHz een secundaire status heeft en de Radiolocatiedienst een primaire status. Dit is gedaan vanwege het grote belang van de storingvrije werking van de Radiolocatiedienst, en de toepassing DGPS in het bijzonder. Zendamateurs moeten in de 438 – 440 MHz band rekening houden met de primaire gebruikers. In de praktijk betekent dit dat zendamateurs pas zelf een uitzending mogen starten wanneer zij er zeker van zijn dat er geen etherverkeer van de Radiolocatiedienst wordt waargenomen.

Agentschap Telecom: coördinerende functie
Om storing te voorkomen dient bij frequentiegebruik met grensoverschrijdende radiosignalen coördinatie met het buitenland plaats te vinden. Agentschap Telecom is uitvoerder van de coördinatie van het frequentiegebruik met de buurlanden. Het agentschap coördineert het frequentiegebruik volgens internationale afspraken die zijn vastgelegd in het Radio Reglement, en in aanvullende regionale of bilaterale overeenkomsten. Dit geldt uiteraard ook voor de buurlanden die frequenties in gebruik willen nemen, waarbij radiosignalen storing zouden kunnen veroorzaken in Nederland.

Binnenkort gaat Agentschap Telecom weer vergunningen uitgeven voor digitale spraakrepeaters. Het frequentiegebruik van de band 430 – 440 MHz door radiozendamateurs is zeer beperkt (weinig activiteit), waardoor deze verplaatsing in frequentie van genoemde digitale repeaters geen belemmeringen zal opleveren voor het uitvoeren van experimenten.