Red70centimeter

Storing in de 70cm-band, kan het nog gekker?

Een voortschrijdende irritatie die voortvloeit uit de intense storing in de 70cm-amateurband kent een vervolg. Juist ATV'ers ondervinden veel last van de vervuiling van de 70cm-band.

Het begon allemaal met de ontdekking van een compleet (landelijk) werkend besturingssysteem voor rioolgemalen op 434,750 Mhz. De door zendamateurs ingediende klachten op dit gebied hebben nog helemaal niet geleid tot een reactie van het AT. Ook het argument dat wij in dit gedeelte primaire gebruikers zijn, blijkt geen enkele waarde te hebben voor het AT.

PA0ZR maakte mij erop attent dat in Leiden op twee hoge bouwkranen nabij het station voor de digitale besturing van een complete video-installatie (voor het inspecteren van de op te hijsen lading) ook de 70cm-band wordt misbruikt. Uitgerekend op de beelddraaggolffrequentie 434,250 Mhz en op 434,350 Mhz zijn mede door de hoogte enorme veldsterktes te meten in en rond Leiden. Niet alleen tijdens werkuren, maar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Er is wel een vergunning afgegeven door het AT, maar over het feit dat het op deze hoogtes zou worden gebruikt is blijkbaar niet nagedacht. Het is ook jammer dat in deze situatie de ingediende klacht tot nu toe tot geen enkele actie van het AT heeft geleid. Hoezo zijn de zendamateurs de primaire gebruikers in dit bandsegment?